Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

УСПЈЕШНО ЗАВРШЕНА НАДЗОРНА ПОСЈЕТА У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

04/20/2016

 УСПЈЕШНО ЗАВРШЕНА НАДЗОРНА ПОСЈЕТА У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Дана  05.04.2016. године оцјењивачи Агенције  за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике СрпскеАСКВА (мр сц. др Синиша Стевић, директор АСКВА и Свјетлана Комљеновић Лекић), спровели су прву годишњу надзорну повјеру након акредитације Центра за заштиту менталног здравља (ЦЗМЗ) Приједор. Ова служба у Јавној здравственој установе „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор успјешно је акредитована крајем фебруара 2015. године (безусловна трогодишња акредитација).

Током поступка оцјењивања, оцјењивачки тим Агенције је утврдио да Центар за заштиту менталног здравља у потпуности испуњава дефинисане акредитационе стандарде, те континуирано унапређује достигнути ниво квалитета у пружању услуга из области менталног здравља.

Након завршетка надзорног оцјењивања, на приједлог Агенције  за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске, Центру за заштиту менталног здравља продужена је важећа безусловна акредитација.

Центар за заштиту менталног здравља Дома здравља Приједор обезбјеђује заштиту менталног здравља за око 80 000 становника Града Приједора и Општине Оштра Лука, а  чланови тима ЦЗМЗ Приједор су:

·         Прим. др  Горан Рачетовић, специјалиста психијатрије, Начелник;

·         Вања Дејановић, дипл.психолог/породични психотерапеут;

·         Весна Голубовић, виша медицинска сестра, одговорна медицинска сестра;

·         Сњежана Матијаш, виша медицинска сестра, и

·         Дијана Родић, медицинска сестра.

 

Dom zdravlja Prijedor