Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

19. februar-Dan svjesnosti o zdravom životu

02/18/2019

 Šta je zdrav život?

Naš organizam i cijelo naše biće ima usađenu težnju da se hrani zdravo na spoljašnjem fizičkom i unutrašnjem duhovnom životu.

Hrana kojom se napajaju naša čula su svjež vazduh, sport, fizička aktivnost, društvo koje djeluje harmonično i moralnost življenja.

Da li dan o zdravom životu može biti jedan ili treba da se utka u 365 dana godine svih godina koje živimo.

Zdravstveni radnici su jedni u nizu koji trebaju provoditi, savjetovati i buditi kod ljudi želju da zdravo žive.

Koji bi to savjeti bili?

Kako probuditi sve kategorije, od djeteta do starog čovjeka od radnika do intelektualca.

Na koji dio zdravog života staviti akcenat? Na higijenu tijela, higijenu sna, ishrane, fizičke aktivnosti, prevenciju i promociju zdravlja, liječenje bolesti.

Kada početi buditi svijest?

Od trenutka začeća, savjetovanjem majke preko dječijih savjetovališta, rada sa djecom u predškolskim i školskim ustanovama, zdravstvenim ustanovama.

Potrebno je uključiti sve, od porodice koja je baza svega, osnova za razvijanje zdravih navika i zdravog duha, preko školskih ustanova, državnih institucija do zdravstvenih ustanova.

Nizati sve karike kao bisere da bi smo postali, sazreli i doživjeli duboku starost vitalni, zdravi i sa osmjehom na licu.

 

            Dr Aleksandra Stupar Radić

               spec. porodične med.

 

Dom zdravlja Prijedor
Dom zdravlja Prijedor