Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08/02/2019

 Broj: 01-895-2/19

Dana: 02.08.2019. godine

 

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

U vezi teksta novinarke Bojane Majstorović, objavljenog na internet portalu „Prijedorske.info“ u kojem je izneseno niz neistina i lažnih informacija vezanih za navode lica D.D,  kojima se pokušava diskreditovati JZU “Dom zdravlja“ Prijedor i njegova Pedijatrijska služba, kao i ličnost direktora Ustanove, ovim putem izdajemo sljedeće saopštenje:

 

Dana, 19.06.2019. godine u  JZU “Dom zdravlja“ Prijedor dopisom se obratio D. D., otac pacijenta D.P. u kojem je iznio optužbe o navodnom uslovljavanju pregleda njegovog djeteta  prvobitnom naplatom usluge istog, te da je dijete u tom momentu bilo „vitalno ugroženo“, kao i da je naplaćivanje pregleda definisano odlukom direktora.

 

Nakon obavljenog razgovora i uzetih izjava od  doktora spec. pedijatrije, prim.dr. Pašalić Azre  i medicinskog tehničara Milice Kečan koji su navedenog dana (15.06.2019.godine)  radili u Pedijatrijskoj ambulanti,  utvrđene su sljedeće činjenice:

 

•           Iz  propisno ovjerenog i potpisanog nalaza i mišljenja imenovane doktorice, prim. dr. Pašalić Azre jedne od najboljih pedijatara u gradu Prijedoru sa višedecenijskim iskustvom u radu sa djecom, koja je obavila specijalistički pregled djeteta po pravilima struke i propisala adekvatnu terapiju jasno i nedvosmisleno se može zaključiti da  dijete prilikom prijema nije bilo vitalno ugroženo.  U svakom slučaju,  da je riječ o lažno iznesenoj optužbi imenovanog ide u prilog činjenica da je dijete nakon pregleda i propisane terapije upućeno na kućno a ne na stacionirano liječenje u bolnicu.

Radi informisanja javnosti bitno je svakako  istaći  da se zbrinjavanje hitnih medicinskih stanja vrši u Službi hitne medicinske pomoći 24 sata dnevno i takve usluge se ne naplaćuju bez obzira da li se radi o osiguranim ili neosiguranim licima.

 

•           Pregledom nadzornih kamera kao i uvidom u izjave  imenovane doktorice  i medicinske sestre takođe se nedvosmisleno može zaključiti da je usluga pregleda naplaćena tek nakon izvršenog pregleda.

 

•           Što se tiče iznosa naplaćenog pregleda, isti nije propisan nikakvom Odlukom direktorice kako se to lažno ističe u predmetnom tekstu već  je utvrđen važećim Cjenovnikom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pod  šifrom  0001023, a obaveza plaćanja  proizilazi iz činjenice da dijete nije registrovani pacijent Pedijatrijske službe Doma zdravlja već  ZU „HANNAH“, Kako se radilo o redovnom specijalističkom pregledu, usluga je i naplaćena u skladu Zakonom, podzakonskim propisima te Ugovorom između JZU“ Dom zdravlja“Prijedor i Fonda Zdravstvenog osiguranja. Navedeni iznos pacijent je uredno refundirao kod Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a tu informaciju je dobio upravo u obavještenju koje mu je zajedno sa izjavama doktorice Pašalić i medicinske sestre dostavljen, dana 26.06.2019.godine dopisom broj: 01-895-1/19.

•           Stoga su posebno netačne i neistinite izjave imenovane novinarke vezane za način plaćanja pregleda i navodim „mogućnostima“  da se takvi pregledi fakturišu direktno Fondu.

 

 

 

U vezi svega naprijed navedenog ovdje posebno treba istaći  neprofesionalnost novinarke Bojane Majstorović, koja  na osnovu neprovjerenih navoda jednog pojedinca diskredituje ugled cijele Ustanove, a posebno Pedijatrijske službe čiji su  pacijenti  od posebne važnosti i značaja kako za grad Prijedor tako i za cijelu državu, dajući svom tekstu sramotni naslov „BEZOBRAZLUK I JAVAŠLUK“.

 

Ovim putem JZU Dom zdravlja Prijedor javno  demantuje sve lažne izjave  i navode iznesene u predmetnom tekstu, i ističe da će shodno Zakonu o zaštiti od klevete  Republike Srpske i Zakona o obligacionim odnosima tražiti sudsku  zaštitu  ugleda i časti Ustanove.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                             

                                                                                                     D i r e k t o r i c a,                                         

                                                                    Prim. dr Slavica Popović,

                                                                    spec. pedijatrije