Sertifikati
Anketa

Da li ste izabrali porodičnog ljekara?

 

E-obavještenja
   

O nama

Dom zdravlja Prijedor je javna zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnom nivou za potrebe svih kategorija stanovništva na području opštine Prijedor.

U toku je implementacija Projekta porodične medicine na području opštine Prijedor koju zajednički provode i finansiraju Dom zdravlja, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Opština Prijedor. Nova uloga Doma zdravlja, u reformi zdravstvenog sistema Republike Srpske, je logistička podrška timovima porodične medicine putem konsultativno-specijalističkih ambulanti i dijagnostičkih službi.


Naš Dom zdravlja je mjesto gdje se ostvaruje prvi kontakt građana sa zdravstvenim sistemom.


Zdravstvena djelatnost na primarnom nivou koju pruža Dom zdravlja Prijedor obuhvata promociju, zaštitu i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, liječenje i rehabilitaciju bolesnih i povređenih, preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacije stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja od masovnih nezaraznih bolesti i ostalih stanovnika u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite, zdravstveno-vaspitni rad i savjetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja, porodičnu medicinu, kućno liječenje i njegu, rano otkrivanje i dijagnostikovanje mentalnih oboljenja, fizioterapije i primjenu svih vidova rehabilitacije u zajednici, vršimo ljekarske preglede lica prije zasnivanja radnog odnosa, sistematske i kontrolne preglede zaposlenih, laboratorijsku, ultrazvučnu i drugu dijagnostiku.


U Domu zdravlja obavlja se i specijalističko-konsultativna djelatnost iz oblasti pedijatrije, ginekologije, fizijatrije i medicinske rehabilitacije i psihijatrije.

Direktorica Doma zdravlja Prijedor je Popović dr Slavica, spec. pedijatrije i porodični ljekar

Sjedište Doma zdravlja je u Prijedoru, ulica Vožda Karađorđa broj 2.


Kontakt telefon/fax Doma zdravlja Prijedor:     +38752/232-238

E-mail: info@domzdravljaprijedor.org