Sertifikati
Anketa

Da li ste izabrali porodičnog ljekara?

 

E-obavještenja
   

Kako pozvati hitnu pomoć

Hitna medicinska pomoć služi za zbrinjavanje životno ugrožavajućih stanja. To su stanja koja mogu dovesti do smrti.

Hitna stanja su: stanja bez svijesti, stanja poremećene svijesti, saobraćajne nesreće, trovanja, krvarenja koja dovode do stanja šoka, gušenje, bol u prsima, udar groma, udar struje, utapanja, anafilaktički šok, epileptični napad (padavica) i slično.

Hitnim stanjem podrazumjevamo sva ona stanja koja mogu dovesti do smrti ako se u datom trenutku ne preduzmu odgovarajuće mjere.

Broj 124 dostupan Vam je 24 časa dnevno, 365 dana u godini!

Uputstva za pozivanje broja 124

Kada Vam se javi medicinski radnik trebalo bi da razgovarate sa njim smireno i govorite razgovjetno. Dopustite medicinskom radniku da vodi razgovor. Medicinski radnik koji je primio Vaš poziv postaviće Vam dodatna pitanja kako bi što tačnije ustanovili stanje u kome se nalazi osoba kojoj je potrebna pomoć. Pitaće Vas:

  • U čemu je problem, šta se desilo?
  • Gde se nalazite? (ako ne znate, pogledajte oko sebe ili pitajte nekog)
  • Da li je mjesto gde se nalazite bezbjedno?
  • Kako se zovete?
  • Kome je potrebna pomoć?
  • Koji se simptomi javljaju kod osobe kojoj je potrebna pomoć? (budite jasni u opisivanju)
  • Da li Vam je poznato od čega unesrećeni boluje i da li troši neke lijekove?

 

Budite strpljivi i odgovorite na postavljena pitanja. Pratite instrukcije medicinskog radnika i ne prekidajte vezu  dok Vam ne kažu. Ponekad će Vam dati uputstva kako da se ponašate, šta da uradite. Slušajte pažljivo, svaki korak ispoštujte i tražite da Vam nešto ponovi ako ne razumijete.

Svaki poziv se registruje i na osnovu Vašeg poziva za pomoć, nakon procjene, zdravstveni radnik će uputiti ekipu Hitne pomoći na teren.

Informacije koje nam date mogu spasiti Vaš život ili život osobe kojoj je pomoć potrebna!

Vrijeme za intervenciju može biti promjenjljivo i zavisiće od nekoliko faktora kao što su: udaljenost, saobraćajna gužva ili zbog toga što su svi raspoloživi timovi hitne pomoći već angažovani na zbrinjavanju drugih hitnih slučajeva.

Imajte razumjevanja, znamo da smo Vam potrebni i učinićemo sve da Vam što prije pomognemo.

Sarađujte sa timom Hitne medicinske pomoći jer je to u Vašem interesu ili u interesu osobi kojoj treba pomoć. Molimo Vas, dopustite ekipi da radi svoj posao.

Veoma je važno da zovete hitnu pomoć samo u stvarnim hitnim stanjima.

Često se dešava da neki od Prijedorčana upućuju lažne pozive, radi zabave, na broj 124. Jedan lažni poziv može sprečiti ekipu da prvovremeno bude na nekom drugom mjestu gdje je pomoć zaista potrebna!

Kako postupiti kada je potrebna pomoć ljekara, ali se ne radi o hitnom slučaju?

Broj 124 poziva se samo kada je nečiji život zaista ugrožen. Mi ne želimo da Vam uskratimo pomoć zato ukoliko imate neki zdravstveni problem, ne znate kako da ga riješite i potreban Vam je ljekarski savjet pozovite na broj:

 

 

052/231-294

 

 

 

 ZAPAMTITE!!!

PANIKA NE POMAŽE!!!