Sertifikati
Anketa

Da li ste izabrali porodičnog ljekara?

 

E-obavještenja
   

Služba laboratorijske dijagnostike Info

Načelnik službeMag. med. biochem. Mirela Jovanović, spec. medicinske biohemije

Nadzorni laborant: Dragana Vučković, viši laboratorijski tehničar

Kontak telefon: 052/231-288


U laboratorijskoj službi se radi širok spektar analiza iz oblasti savremene kliničke dijagnostike. U ovoj službi omogućeno je da kvalitetnim kadrom i primjenom najsavremenijih aparata pacijent u najkraćem roku, uz vrlo visoku tačnost i preciznost,  dobije rezultate neophodnih analiza za uspostavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procjenu efikasnosti propisane i primjenjene terapije.


Laboratorijska služba opremljena je najsavremenijim hematološkim i biohemijskim analizatorima i ostalom opremom neophodnom za efikasan rad sa ciljem pružanja kvalitetne, pravovremene i sigurne usluge.


Laboratorijska služba ima dva punkta: na Urijama i Omarskoj te svakodnevno pruža dijagnostičku podršku timovima porodične medicine i na terenu.


U područnim ambulantama u selima Brezičani, Kozarac, Rakelići, LJubija, Hambarine i Petrovo našim korisnicima dostupan je rad laboratorijske službe, prema određenom rasporedu.


U centralnom objektu puštena je u rad elektronska uputnica koja je dodatno povećala kvalitet usluga jer je omogućila pacijentima da izbjegnu gužve prilikom podizanja nalaza.


Radno vrijeme:        radnim danom: od 6.30  do 20.00 časova

                                 subotom:         od 7.00  do 14.00 časova

                                 nedjeljom:        od 7.00  do 12.00 časova


Prijem pacijenata:       od 6.30  do 8.30 časova

Izdavanje nalaza:        od 17.00 do 18.00 časova ili naredni dan od 11.00 do 14.00 časova


Prijem hitnih slučajeva obavlja se tokom cijelog dana. 


Struktura zaposlenih:

U laboratorijskoj službi ukupno rade dva specijalista medicinske biohemije, pet viših laboratorijskih tehničara i osam laboratorijskih tehničara.


Šta se planira:

Planira se uvođenje posebnog LIS-a koji će biti uvezan sa programom porodične medicine.

U okviru kontinuirane edukacije svih zdravstvenih radnika planira se veliki broj internih predavanja, kao i odlazak naših radnika na kongrese, simpozijume itd.PREGLED DOKUMENATA

Dom zdravlja Prijedor
Dom zdravlja Prijedor
Dom zdravlja Prijedor
Dom zdravlja Prijedor
Dom zdravlja Prijedor
Dom zdravlja Prijedor