Sertifikati
Anketa

Da li ste izabrali porodičnog ljekara?

 

E-obavještenja
   

Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici Info

Načelnik Centra: Mr sci med. Dr Milić Lazić, specijalista fizijatrije i medicinske rehabilitacije

Nadzorni terapeut: Milijana Deanović, viši fizioterapeut

Kontakt telefon: 052/ 234-670

Radno vrijeme: od 7 do 20 časova

CBR se definiše kao strategija za poboljšanje kvaliteta života lica sa onesposobljenjima poboljšanjem prižanja usluga, obezbeđenjem jednakih mogućnosti za sviju i promovisanjem i zaštitom njihovih prava. Obuhvata sve vidove rehabilitacije koji se pružaju unutar određene zajednice.

Cilj službe je primjena modela normalnog života što podrazumjeva normalan život u normalnim uslovima. CBR centar smješten je u prostorijama Doma zdravlja te pripada nivou primarne zdravstvene zaštite. 

CBR u svakodnevnom radu bavi se raznovrsnom patologijom gdje primat imaju deformiteti koštano-zglobnog sistema zatim prevencija i liječenje reumatoloških stanja, posttraumatska i neurološka oboljenja, sportske povrede.

CBR stavlja akcenat na edukaciju pacijenata i članova uže porodice vezano za njihovo zdravstveno stanje kao što su rješavanje arhitektonskih barijera, adaptaciju radnog i životnog prostora, aktivnostima svakodnevnog života.

Raspolažemo savremeno opremljenim kabinetima sa digitalnim aparatima i salom za vježbanje.

Usluge koje pruža CBR su:

  • kineziterapija za djecu i odrasle
  • fizikalna terapija (elektroterapija, termoterapija, magnetoterapija, fototerapija, manuelna masaža, terapija ultrazvukom-sonoterapija)
  • relax masaža cijelog tijela
  • parcijalna medicinsko-terapeutska masaža
  • sportska masaža


Našim korisnicima od skoro je na raspolaganju još jedna tehnika neuromuskularni kineziotejping. Neuromuskularni kineziotejping je specijalna tehnika postavljanja elastične, lepljive trake-kinezio traka, na kožu kojom se smanjuje otok, bol, ubrzava liječenje, olakšava pokret. Sama tehnika se bazira na konceptu olakšavanja kožnih i mišićnih pokreta sa ciljem da se postigne biomehanički, terapeutski efekat na tretiranim zonama. Traka je vodootporna, može da stoji nekoliko dana, ne sadrži štetne materije i može se koristiti kod djece, odraslih, starih i trudnica. Ova tehnika se naročito preporučuje profesionalnim sportistima i fizički aktivnom stanovništvu.


Struktura zaposlenih:

U CBR centru ukupno radi dva spec. fizijatrije i medicinske rehabilitacije, pet viših fizioterapeuta, tri fizioterapeuta i jedna medicinska sestra.


Šta se planira:

Planira se nabavka medicinske opreme, po prioritetu.

Planria se nastavak Škole za trudnice, poslije kraće pauze, u saradnji sa ginekološkom i pedijatrijskom ambulantom.

U okviru kontinuirane edukacije svih zdravstvenih radnika planira se veliki broj internih predavanja kao i odlazak naših radnika na kongrese, simpozijume itd.
Dom zdravlja Prijedor
Dom zdravlja Prijedor
Dom zdravlja Prijedor