Sertifikati
Anketa

Da li ste izabrali porodičnog ljekara?

 

E-obavještenja
   

Higijensko-Epidemiološka služba Info

Načelnik službe:    Otković dr Milica, spec. epidemiolog

Nadzorni tehničar: Mira Obradović, viši sanitarni tehničar

Kontakt telefon:      052/ 238-104

Radno vrijeme:       od 7 do 15 časova

Higijensko-epidemiološka služba je organizaciona jedinica Doma zdravlja Prijedor koja je po svom sadržaju, metodama i obliku rada isključivo preventivna služba.

U službi se obavljaju poslovi iz oblasti epidemiologije, higijene, imunizacije i sanitarni pregledi.


Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  Higijensko-epidemiološka  služba  Doma  zdravlja  provodi  mjere  za unapređenje zdravlja i sprečavanja oboljenja.

Mjere od posebnog društvenog interesa u oblasti zdravstvene zaštite koje provodi ova Služba su: sprečavanje,  suzbijanje  i  gašenje  epidemija  zaraznih  bolesti  kao i sprečavanje i otklanjanje zdravstvenih posledica prouzrokovanih elementarnim i drugim pojavama i nesrećama, eradikacija zaraznih bolesti, praćenje zdravstvenog stanja stanovništva,  higijenskih prilika i epidemiološke situacije i preduzimanje mjera za njihovo unapređenje, otkrivanje i otklanjanje štetnih faktora za zdravlje u životnoj i radnoj sredini itd.

Zakonima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti date su obaveze i odgovornosti državnih organa, zdravstvenih i drugih ustanova u preduzimanju i provođenju  mjera  za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.  Higijensko - epidemiološka služba, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, provodi najveći dio poslova regulisanih ovim zakonima. Služba vrši kontinuirani nadzor nad epidemiološkom situacijom kroz prikupljanje, evidentiranje i kontrolu prijavljivanja zaraznih bolesti. Iz Higijensko-epidemiološke službe imenuje se jedan član Komisije za intrahospitalne infekcije u Opštoj bolnici Prijedor.

 

U ovoj službi sprovodi se imunizacija djece iznad šest godina, odraslih protiv hepatitisa B, po epidemiološkim indikacijama, kao i sezonska vakcinacija protiv gripa.


Ova služba obavlja i kontrolu sanitarno-higijenskog nadzora javnih objekata, predškolskih i školskih ustanova, javnih vodnih objekata, vodovoda, restorana društvene ishrane i objekata za kolektivni smještaj ljudi u saradnji sa Institutom za zaštitu zdravlja i sanitarnom inspekcijom. 

Služba po potrebi obavlja i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

 

Svi zaposleni u Higijensko-epidemiološkoj službi su članovi Odbora za uprvljanje medicinskim otpadom, oni vrše nadzor nad provođenjem procedura za zbrinjavanje medicinskog otpada te aktivno učestvuju u kontinuiranoj edukaciji zaposlenih zdravstvenih radnika doma zdravlja.

 

Služba vrši nadzor nad licima koja učestvuju u proizvodnji i prometu životnih namirnica, obavljaja sanitarni pregledi i organizuje Kurs higijenskog minimuma.

 

Sanitarni pregledi mogu se obaviti:

 

  • u Higijensko-epidemiološkoj službi, ulica Vožda Karađorđa br. 2, Prijedor (Centralna zgrada, II sprat)

radnim danima:       ponedjeljkom i srijedom

prijem materijala:    od 7 do 11 časova

pregledi ljekara:      od 7 do 14 časova

 

  • Na terenu, na zahtjev naručioca, prema dogovoru.


Struktura zaposlenih:

U Higijensko-epidemiološkoj službi ukupno radi jedan spec. higijene i medicinske ekologije, jedan spec. epidemiolog, tri viša sanitarna tehničara i tri sanitarna tehničara.


Šta se planira:

U okviru kontinuirane edukacije svih zdravstvenih radnika planira se veliki broj internih predavanja kao i odlazak naših radnika na kongrese, simpozijume itd.
Dom zdravlja Prijedor