Sertifikati
Anketa

Da li ste izabrali porodičnog ljekara?

 

E-obavještenja
   

Služba hitne medicinske pomoci Info

Načelnik službe: dr Draško Brezičanin, spec. urgentne medicine

Nadzorna sestraRadmila Gnjatović, viša medicinska sestra

Kontakt telefon/fax: 052/231-294


Služba hitne medicinske pomoći je jedina služba koja neprekidno od 0 do 24 časa pruža urgentnu medicinsku pomoć vitalno ugroženim i povređenim pacijentima na području opštine Prijedor. To je služba od posebnog društvenog značaja u redovnim i vanrednim situacijama.


Osnovna djelatnost je rad medicinske ekipe koja ukazuje hitnu medicinsku pomoć na mjestu incidenta (na terenu) kao i u ambulanti  službe za pacijente sa akutnim oboljenjem.


Rad u službi je smjenski (turnus-12 sati) i timski. U toku jedne smjene građanima su  na raspolaganju dvije ekipe, po jedna u Prijedoru i Omarskoj.


U Prijedoru se svi telefonski pozivi primaju se na dvije linije i to na broj 124 za hitne intervencije i direktni broj 052/231-294 za sve službene pozive. U Omarskoj telefonski pozivi se primaju na broj 052/333-286.


Služba hitne medicinske pomoći između ostalog obavlja i sanitetski prevoz pacijenata, uz ljekarski nalog za sanitetsko vozilo, na bolničko liječenje i kontrolne preglede u Opštu bolnicu Prijedor, Univerzitetsko-klinički centar Banja Luka kao i u druge medicinske ustanove.


Služba obavlja i sanitetsko obezbjeđenje na sportskim, kulturnim i drugim masovnim manifestacijama gdje se očekuje prisustvo velikog broja ljudi.


Služba je opremljena potrebnom medicinskom opremom.


Vozni park Službe hitne medicinske pomoći čini pet sanitetskih vozila sa medicinskom opremom za pružanje urgentne medicinske pomoći.


Struktura zaposlenih:

U Službi hitne medicinske pomoći ukupno radi 1 specijalista urgentne medicine, 3 doktora medicine, 3 više medicinske sestre/tehničara i 11 medicinskih sestara/tehničara.

Kroz dežurstva svi doktori doma zdravlja učestvuju u radu ove službe.

 

 

Šta se planira:


U što kraćem roku planiraju se izmjene i dopune posebnog plana za rad u slučaju vanrednih situacija i njegovo uskladjivanje sa trenutnim materijalnim i ljudskim resursima kao i poboljšati saradnju sa drugim relevantnim stručnim službama kao što su Policija, Vatrogasci, Centar za socijalni rad i Crveni krst.

Planira se informatizacija službe, uvođenje sistema video nadzora i automatsko snimanje razgovora na telefon 124 što će omogućiti kontrolu kvaliteta rada osoblja u prijemu poziva kao i eventualni sudski dokument u slučaju pritužbe na rad službe.

U okviru kontinuirane edukacije svih zdravstvenih radnika planira se veliki broj internih predavanja kao i odlazak naših radnika na kongrese, simpozijume itd.
Dom zdravlja Prijedor