Sertifikati
Anketa

Da li ste izabrali porodičnog ljekara?

 

E-obavještenja
   

IZABERITE DOKTORA

KO JE IZABRANI DOKTOR

  • Sva osigurana i neosigurana lica imaju pravo da izaberu doktora porodične medicine.
  • Sve osigurane i neosigurane  žene iznad 15 godina starosti imaju pravo da izaberu ginekologa.
  • Svaki roditelj ili staratelj za dijete do 6 godina starosti ima pravo da izabere pedijatra.
  • U svakoj od ovih specijalnosti može se izabrati samo po jedan ljekar.

 

Izabrani doktori porodične medicine ostvaruju prvi  kontakt sa pacijentom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.Izabrani doktor porodične medicine radi u timu sa dvije medicinske sestre i kod izabranog doktora se može registrovati određen broj osiguranih i neosiguranih lica.Najbolje je da se  kod jednog doktora porodične medicine  registruje cijela porodica jer će doktor porodične medicine na taj način imati najbolji uvid u porodičnu anamnezu. Njihov rad je regulisan Zakonom i jedino kod porodičnog ljekara može da se ostvari kompletna  zdravstvena zaštita primarnog nivoa (recepti za lijekove, kućne posjete, upućivanje na sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, bolovanje, prevoz sanitetskim vozilom...).

 

Izabrani ginekolog  je specijalista ginekologije i akušerstva. Cilj uvođenja izabranog ginekologa je kontinuitet u  vođenju zdrave trudnoće, otkrivanje i liječenje određenih bolesti u trudnoći, ali sprečavanje, otkrivanje i liječenje bolesti putem preventivnih pregleda kod žena.

 

Izabrani pedijatar vodi brigu o zdravlju djeteta od njegovog rođenja do navršene 6 godine života.Izbor pedijatra za dijete vrše roditelji ili zakonski staratelji. Izabrani pedijatar će voditi računa o zdravlju dijeteta nakon izlaska iz bolnice pa sve do polaska u školu, biće upućen u kompletno zdravstveno stanje djeteta koje će kontinuirano pratiti, a roditelji, staratelji i  dijete će dobiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.


KAKO IZABRATI DOKTORA


CENTAR ZA REGISTRACIJU