Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

О нама

Дом здравља Приједор је јавна здравствена установа која обавља здравствену дјелатност на примарном нивоу за потребе свих категорија становништва на подручју општине Приједор.

У току је имплементација Пројекта породичне медицине на подручју општине Приједор коју заједнички проводе и финансирају Дом здравља, Министарство здравља и социјалне заштите РС и Општина Приједор. Нова улога Дома здравља, у реформи здравственог система Републике Српске, је логистичка подршка тимовима породичне медицине путем консултативно-специјалистичких амбуланти и дијагностичких служби.

Наш Дом здравља је мјесто гдје се остварује први контакт грађана са здравственим системом. 
Здравствена дјелатност на примарном нивоу коју пружа Дом здравља Приједор обухвата промоцију, заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лијечење и рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту групације становништва изложених повећаном ризику обољевања од масовних незаразних болести и осталих становника у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите, здравствено-васпитни рад и савјетовање за очување и унапређење здравља, породичну медицину, кућно лијечење и његу, рано откривање и дијагностиковање менталних обољења, физиотерапије и примјену свих видова рехабилитације у заједници, вршимо љекарске прегледе лица прије заснивања радног односа, систематске и контролне прегледе запослених, лабораторијску, ултразвучну и другу дијагностику.


У Дому здравља обавља се и специјалистичко-консултативна дјелатност из области педијатрије, гинекологије, физијатрије и медицинске рехабилитације и психијатрије. 

Сједиште Дома здравља је у Приједору, улица Вожда Карађорђа број 2.

Директорица Дома здравља Приједор је Поповић др Славица, спец. педијатрије и породични љекар

Контакт телефон/фаx Дома здравља Приједор: +38752/232-238      

E-mail: info@domzdravljaprijedor.org