Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

ЗАШТИТНИК ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Заштитник права осигураних лица за примарни ниво здравствене заштите је госп. Ђорђе Билбија, радник Фонда здравственог осигурања РС.

Контакт телефон: 065/543-053

Заштитника права осигураних лица можете наћи сваки радни дан у Дому здравља Приједор, у централном објекату, II спрат, соба 17.

Пацијенти који сматрају да је повређено или угрожено њихово законом гарантовано право, могу се обратити писменим путем Заштитнику пацијентових права.

 

Заштита права осигураних лица


У свакој организационој јединици Фонда, односно у свакој општини у РС, именовани су заштитници права осигураних лица. Њихова је улога да осигураним лицима обезбиједе одговор на сва њихова питања, да им пруже стручну и техничку помоћ код остваривања појединих права, као и да евидентирају све примједбе и притужбе осигураних лица и да их упуте у процедуру заштите права.
Заштитник је надлежан за давање правних савјета, решавање евентуалних неспоразума и оцјену основаности поднијетог приговора у року од 15 дана.

Заштитника права осигураних лица можете наћи сваки радни дан у Дому здравља Приједор, у централном објекату, И спрат, соба 17.

 

Напомене:

  • анонимни приговори се не евидентирају
  • приговор подноси пацијент или члан његове уже породице
  • одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 15 дана
  • предмет приговора, тј. разлог за његово подношење мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, мјеста и лица на које се приговор односи
  • заштитник пацијентових права одговор даје као правни савет, мишљење или обавјештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права
  • ако је заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст , тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента- то се констатује у одговору на приговор
  • пацијент незадовољан одговором на приговор , може се обратити писменим путем Сектору за контролу примарне здравствене заштите, Фонда здравственог осигурања РС, улица Здраве корде бр. 2 Бања Лука.

 

Преузмите образац за подношење приговора овдје.


Како још можете да добијете одговор на ваша питања?

Било коју информацију из обавезног здравственог осигурања, можете да добијете путем инфо телефона 1371. Овај број вам је доступан од 7 до 21 час сваког дана, а одговор ћете добити најкасније наредног радног дана. На овај телефонски број можете да пријавите и кршење права из обавезног здравственог осигурања. Цијена једног минута разговора на овом телефену износи 0,45 КМ + ПДВ (инфо телефон је отворен у сарадњи са Хало центром Српских пошта).

Здравствена књижица

Здравствена књижица је  документ којим се доказује својство осигураника, односно осигураног лица, уз  личну карту, односно одговарајућу исправу којом се утврђује идентитет. 
Здравствена књижица вриједи уколико је  овјерена.

Са неовјереном здравственом књижицом није могуће остваривати здравствену заштиту нити друга права из здравственог осигурања на терет средстава Фонда. Лица која не могу доказати својство осигураника, односно осигураног лица, или код себе немају овјерену здравствену књижицу, сама сносе трошкове здравствене заштите, осим у случају хитне медицинске помоћи.

Књижица се овјерава на основу доказа да је обвезник доприноса уплатио све доспјеле обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање до 20-ог у мјесецу за претходни мјесец. Изузетак су, дјеца до 15 година, труднице, породиље до навршене године дана, односно 18 мјесеци живота новорођенчета, лица старија од 65 година и тешко обољели радници, којима се овјера књижице не условљава плаћеним доприносом. 

Здравствена књижица се, у правилу, овјерава за период од мјесец дана. Међутим, појединим категоријама осигураних лица, књижица се овјерава на дужи период, или само једном, као што је случај са пензионерима. Код пензионера Републике Српске, здравствена књижица се овјерава само након што је неко лице стекло статус пензионера и по том основу буде пријављено на здравствено осигурање. Након тога, пензионер ће приликом коришћења права из здравственог осигурања, овјерену књижицу доказивати посљедњим чеком о исплаћеној пензији, који је доказ да је за њега и чланове домаћинства који се преко њега пријављени на осигурање, уплаћен допринос.ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНАТА