Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

Историјат

Стање здравствене службе општине Приједор у периоду од 1958-59. године

У том периоду срез Приједор чиниле су четири општине: Приједор, Љубија, Козарац и Омарска, свака са својом организационом јединицом за пружање здравствене заштите.


Општина Приједор је имала Дом народног здравља са слиједећим службама:
 • Општа пракса са пет љекара од којих су два били пензионери.
 • Дјечија служба:
 1. стационар у старој болници,
 2. диспанзер у граду са два љекара од којих је један специјалиста
 3. Гинеколошка служба
 4. породилиште са амбулантом за мале интервенцијi
 5. гинеколошка амбуланта у граду, зграда Националног парка у ул. В. Караџића гдје је радио један љекар специјалиста.
 6. АТД са стационаром у кругу старе болнице (барака). Један љекар специјалиста.
 7. Интернистичка служба са стационаром гдје су вршени специјалистички прегледи које је обављао један љекар специјалиста.
 8. Лабораторијска служба у старој болници.
 9. Истурена амбуланта у Брезичанима и фабрици «Мира Цикота».

Самосталне здравствене службе ван Дома здравља у периоду од 1958-59. године 

 1. Здравствена станица Фабрике целулозе и папира са општом праксом и стоматологијом, један љекар опште праксе и један стоматолог који су пружали здравствене услуге за раднике фабрике и чланове њихових породица.
 2. Амбуланта за здравствену заштиту жељезничара.
 3. Епидемиолошка служба у улици В. Караџића са љекаром специјалистом.
 4. Фармацеутска служба у оквиру које је била једна апотека са једним фармацеутом, а од 1961. године са два фармацеута.

Организација здравствене службе у Општини Приједор у периоду од 1959. године до данас

 • 1959. године започиње изградња зграде Дома народног здравља, која се завршава 1961. год.
 • 1961. године у Дому народног здравља организују се слиједеће службе:

 1. општа пракса,
 2. стоматолошка служба са зуботехничком лабораторијом, са запослена три виша зубара,
 3. АТД дијагностика и стационар остају у кругу старе болнице,
 4. Дјечији диспанзер – са опремом добијеном од УНИЦЕФ-а (нов ландровер и комплетна медицинска опрема). Диспанзер су чиниле: амбуланта, Центар за перманентну вакцинацију (који почиње са радом) и патронажна служба поливалентног типа.

 • 1962. године долази први стоматолог.
 • 1963. године укида се срез и све општине, оснива се општина Приједор, али здравствене службе бивших општина остају самосталне.
 • 1965. године почиње изградња Опште болнице. За потребе болнице упућено је неколико љекара на специјализацију из различитих области.
 • 1968. године долази до промјене у организацији здравствене службе. Оснива се Медицински центар «Др Младен Стојановић» када почиње интеграција здравствене службе на територији цијеле општине која се завршава 1972. године.
 • 1970. године почиње реконструкција болничке службе која се завршава 1972. године.
 • 1971. године почиње да ради Општа болница са свим одјељењима. У граду се отварају још две апотеке.
 • 1972. године пресељава се стоматолошка служба из зграде Дома здравља у простор фабрике целулозе и папира, а у једној основној школи се отвара амбуланта за школску дјецу. Стационар у Љубији претвара се у Неуропсихијатријско одјељење са диспанзером за ментално здравље.
 • 1974. године завршена је нова здравствена станица у Козарцу и гради се монтажна зграда за административне послове и управу.
 • 1975. године завршена је интеграција цјелокупне здравствене службе у Медицински центар «Др Младен Стојановић».
 • 1987. године извршена интеграција ООУР Дом здравља Омарска, Козарац и Љубија са ООУР Дом здравља Приједор.
 • 1995. године извршена је реинтеграција Медицинског центра «Др Младен Стојановић» на двије независне здравствене установе Дом здравља Приједор и Општу болницу Приједор.
 • 2007. године Почиње имплементација Пројекта јачање здравственог сектора у РС, рад по моделу породичне медицине.
 • 2010. године реконструкција и санација централног објекта ДЗ, амбуланти у Г.Ламовитој и Козарцу
 • 2012. године реконструкција и санација амбуланте на Уријама и Брезичанима
 • 2012.године изградња амбуланте у Ракелићима
 • 2013. године изградња амбуланте у Орловачи
 • 2013. године успјешно завршен процес сертификације установе
 • 2014. године реконструкција и санација простора Службе хитне медицинске помоћи
 • 2014. године дјелимична реконструкција и санације амбуланте у Омарској
 • 2015. године успјешно завршен процес увођења Међународних стандарда управљања менаџментом квалитета ИСО 9001