Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

Служба породичне медицине Инфо

Главни координатор породичне медицине: др Дијана Ђерић, спец. породичне медицине

Надзорна сестра: Рада Стијепић, виша медицинска сестра

Контакт телефон: 052/231-288, фаx: 052/216-813

Координатор породичне медицине амбуланти на Уријама: др Данијела Петош, спец. породичне медицине

Контакт телефон: 052/238-322

Породична медицина представља другачији приступ примарној здравственој заштити кроз орјентисаност на континуирано очување и  унапређење здравља становништва, са пацијентом у центру његе. Предност се даје принципу »боље спријечити, него лијечити«, па се тежиште ставља на савјетовање пацијента, рано откривање болести и благовремено лијечење. 


Умјесто пасивног  чекања да пацијент, који има одређене здравствене проблеме, дође у амбуланту, тим породичне медицине настоји активно тражити пацијенте у фази када одговарајућа интервенција даје најбоље дугорочне резултате.


Због тога у саставу тима породичне медицине дјелује и патронажна сестра. Она ради изван амбуланте, на терену. Она је теренски изасланик тима породичне медицине, најближа пацијентима и у могућности и обавези да за доктора прикупи важне информације са терена, на основу којих ће се донијети најбоље одлуке.


Породична медицина остварује први контакт са пацијентом у склопу система здравствене заштите, осигуравајући отворен и неограничен приступ за његове кориснике, рјешавајући све здравствене проблеме без обзира на доб, пол или било коју другу карактеристику пацијента.


 Тим породичне медицине координира здравствену заштиту, радећи са другим професионалцима у примарној здравственој заштити, заступајући пацијента у даљим контактима са другим специјалистима.


У свом раду тим породичне медицине је фокусиран на пацијента и усмјерен на индивидуу, његову породицу и заједницу у којој живи. Породична медицина има специфичан приступ пацијенту, који током времена утврђује посебан однос са пацијентом кроз ефективну комуникацију.


Породична медицина обезбјеђује континуирану здравствену заштиту из свог домена, истовремено водећи и акутне и хроничне здравствене проблеме пацијента. Породична медицина има специфичан процес доношења одлука (дијагностицирања) који је, између осталог, одређен и раширеношћу болести у заједници.


Тим породичне медицине има за циљ да болест открије у што ранијој фази, те  да  промовише здравље и благостање, при  чему се посебна пажња посвећује здрављу у заједници. Лијечење код породичног доктора треба бити континуирано, од рођења до смрти.


Тим породичне медицине чине специјалиста породичне медицине или доктор друге специјалности са доедукацијом из породичне медицине и двије медицинске сестре/техничара. Тим породичне медицине обезбјеђује здравствену заштиту за укупно 1800 регистованих лица.


Континуирано се прате нова достигнућа медицинске науке у циљу практичне примјене, усавршавања кадрова и континуиране едукације свих медицинских радника, а амбуланте породичне медицине служе и као наставна база за средњу и високу медицинску школу.


Структура запослених:


У Служби породичне медицине укупно ради 25 специјалиста породичне медицине, 11 доктора медицине, 14 виших медицинских сестара и 60 медицинских сестара.


На специјализацији из породичне медицине налази се укупно 5 доктора медицине.


Шта смо до сада урадили:


У Дому здравља Приједор регистровано је укупно око 71.000 становника, распоређених у 41 тим породичне медицине. Према процјенама велики број грађана није регистрован у тимове породичне медицине.


Према Плану мреже амбуланти породичне медицине, који је усвојила 2009. године Скупштина општине Приједор, већина објеката је реконструисана и санирана. До краја 2011. године потпуно су реконструисане и опремљене, са стандардним намјештајем и медицинском опремом, слиједеће амбуланте: 12 амбуланти у централном објекту, пет амбуланти на Уријама, двије амбуланте у Брезичанима, двије амбуланте у Козарцу, по једна у Г. Ламовитој и Бистрици, а у Ракелићима је  новоизграђена модерна амбуланта за два тима породичне медицине. У свим амбулантама породичне медицине извршена је информатизација рада и уведен електронски здравствени картон и електронска лабораторијска упутница.


У подручним амбулантама у селима Брезичани, Козарц, Ракелићи, Љубија, Хамбарине и Петрово нашим корисницима доступан је рад лабораторијске службе, према одређеном распореду.


У амбуланти Урије почела је са радом лабораторија, а нашим корисницима, сваки радни дан, доступне су све хематолошке и биохемијске анализе крви и анализе урина.


Свим корисницима здравствене заштите који су непокретни или полу покретни доступна је патронажна посјета медицинске сестре за вађење крви потребне за дијагностичке претраге.


Шта се планира:

У оквиру континуиране едукације свих здравствених радника планира се велики број интерних предавања као и одлазак наших радника на конгресе, симпозијуме итд.
Dom zdravlja Prijedor