Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

Центар за заштиту менталног здравља Инфо

Начелник Центра: Др Горан Рачетовић, специјалиста психијатрије детаљна биографија.

Контакт телефон: 052/ 211-011     

E-mail: cmzp08@gmail.com 

Адреса: Краља Александра 23, 79101 Приједор     

Радно вријеме:          од 7 до 15 часова

ЦМЗ се формира као ораганизациона јединица Дома здравља и представља  свеобухватну и приступачну службу за заштиту менталног здравља у заједници. 

У свом раду проводи мјере промоције менталног здравља, превенције, дијагностике и лијечења менталних поремећаја и обољења.  Обезбјеђује континуитет у праћењу особа са менталним поремећајима након хоспитализације, укључујући подршку и рад са породицама. 
За одређени број пацијената оболелих од менталних поремећаја и обољења као сарадници у процесу лијечења, рехабилитације и ресоцијализације појављују се чланови породице, шира фамилија или друге одабране особе, законски старатељи или институције као законски старатељи са којима Центар свакодневно ради и сарађује.

ЦМЗ ради на смањењу онеспособљености проузроковане менталним поремаћајима, заштити менталног здравља код особа са другим онеспособљеностима, помаже реинтеграцију особа са менталним проблемима  у радну и социјалну средину, уз поштовање права и достојанства и активно укључивање истих у доношење одлука.

Психијатрија у заједници покрива и  интервенције и помоћ у кризним стањима.
ЦМЗ има чврсте функционалне везе са свим службама примарне здравствене заштите, посебно породичном медицином, сарађује са вишим здравственим нивоима, а развија и подстиче мултисекторску сарадњу у локалној заједници (локална самоуправа, владине и невладине организације). Такође, подстиче професионални развој чланова стручног тима.

У Центру се обављају: психијатријски анализе са давањем мишљења, групна терапија, психолошко савјетовање, тимски рад са пацијентом, едукативни рад у васпитно-образовним установама и савјетовање породице.

Дом здравља, Центар за социјални рад и Станица јавне безбједности Приједор имају потписан протокол о сарадњи  на заштити и збрињавању жртава породичног насиља у општини Приједор.

У току 2011. године у Дому здравља обављена је интерна едукација свих запослених радника, медицинске и немедицинске струке, на тему: “Дом здравља Приједор у систему заштите жртава породичног насиља у општини Приједор“


Структура запослених:

У ЦМЗ-у укупно ради један спец. психијатар, један психолог, двије више медицинске сестре и једна медицинска сестра.


Шта се планира:

Планира се едукација медицински сестара за рад у ЦМЗ.

У оквиру континуиране едукације свих здравствених радника планира се велики број интерних предавања као и одлазак наших радника на конгресе, симпозијуме итд.
Dom zdravlja Prijedor
Dom zdravlja Prijedor
Dom zdravlja Prijedor