Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

Хигијенско-Епидемиолошка служба Инфо

Начелник службе:         Отковић др Милица, спец. епидемиолог

Надзорни техничар:      Мира Обрадовић, виши санитарни техничар

Контакт телефон:           052/ 238-104

Радно вријеме:               од 7 до 15 часова

Хигијенско-епидемиолошка служба је организациона јединица Дома здравља Приједор која је по свом садржају, методама и облику рада искључиво превентивна служба.

У служби се обављају послови из области епидемиологије, хигијене, имунизације и санитарни прегледи.

Према Закону о здравственој заштити  Хигијенско-епидемиолошка  служба  Дома  здравља  проводи  мјере  за унапређење здравља и спречавања обољења.

Мјере од посебног друштвеног интереса у области здравствене заштите које проводи ова Служба су: спречавање,  сузбијање  и  гашење  епидемија  заразних  болести  као и спречавање и отклањање здравствених последица проузрокованих елементарним и другим појавама и несрећама, ерадикација заразних болести, праћење здравственог стања становништва,  хигијенских прилика и епидемиолошке ситуације и предузимање мјера за њихово унапређење, откривање и отклањање штетних фактора за здравље у животној и радној средини итд.

Законима о заштити становништва од заразних болести дате су обавезе и одговорности државних органа, здравствених и других установа у предузимању и провођењу  мјера  за заштиту становништва од заразних болести.  Хигијенско - епидемиолошка служба, у примарној здравственој заштити, проводи највећи дио послова регулисаних овим законима. Служба врши континуирани надзор над епидемиолошком ситуацијом кроз прикупљање, евидентирање и контролу пријављивања заразних болести. Из Хигијенско-епидемиолошке службе именује се један члан Комисије за интрахоспиталне инфекције у Општој болници Приједор.

 

У овој служби спроводи се имунизација дјеце изнад шест година, одраслих против хепатитиса Б, по епидемиолошким индикацијама, као и сезонска вакцинација против грипа.


Ова служба обавља и контролу санитарно-хигијенског надзора јавних објеката, предшколских и школских установа, јавних водних објеката, водовода, ресторана друштвене исхране и објеката за колективни смјештај људи у сарадњи са Институтом за заштиту здравља и санитарном инспекцијом. 

Служба по потреби обавља и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

 

Сви запослени у Хигијенско-епидемиолошкој служби су чланови Одбора за упрвљање медицинским отпадом, они врше надзор над провођењем процедура за збрињавање медицинског отпада те активно учествују у континуираној едукацији запослених здравствених радника дома здравља.

 

Служба врши надзор над лицима која учествују у производњи и промету животних намирница, обављаја санитарни прегледи и организује Курс хигијенског минимума.

 

Санитарни прегледи могу се обавити:

 

  • у Хигијенско-епидемиолошкој служби, улица Вожда Карађорђа бр. 2, Приједор (Централна зграда, II спрат)

радним данима:         понедјељком и сриједом

пријем материјала:     од 7 до 11 часова

прегледи љекара:      од 7 до 14 часова

 

  • На терену, на захтјев наручиоца, према договору.


Структура запослених:

У Хигијенско-епидемиолошкој служби укупно ради један спец. хигијене и медицинске екологије, један спец. епидемиолог, три виша санитарна техничара и три санитарна техничара.


Шта се планира:

У оквиру континуиране едукације свих здравствених радника планира се велики број интерних предавања као и одлазак наших радника на конгресе, симпозијуме итд.
Dom zdravlja Prijedor