Сертификати
Анкета

Да ли сте изабрали породичног љекара?

 

Е-обавјештења
   

ИЗАБЕРИТЕ ДОКТОРА

КО ЈЕ ИЗАБРАНИ ДОКТОР

  • Сва осигурана и неосигурана лица имају право да изаберу доктора породичне медицине.
  • Све осигуране и неосигуране жене изнад 15 година старости имају право да изаберу гинеколога.
  • Сваки родитељ или старатељ за дијете до 6 година старости има право да изабере педијатра.
  • У свакој од ових специјалности може се изабрати само по један љекар.

 

Изабрани доктори породичне медицине остварују први контакт са пацијентом у примарној здравственој заштити. Изабрани Доктор породичне медицине ради у тиму са двије медицинске сестре и код изабраног доктора може се регистровати одређен број осигураних и неосигураних лица. Најбоље је да се код једног  доктора породичне медицине региструје цијела породица јер ће доктор породичне медицине на тај начин имати најбољи увид у породичну анамнезу. Њихов рад је регулисан Законом и једино код породицног љекара може да се оствари комплетна здравствена заштита примарног нивоа (рецепти за лијекове, кућне посјете, упућивање на секундарнои и терцијарни ниво здравствене заштите, боловање, превоз санитетским возилом ...).


Изабрани гинеколог је специјалиста гинекологије и акушерства. ЦИЉ увођења изабраног гинеколога је континуитет у вођењу здраве трудноће, откривање и лечење одређених болести у трудноћи, али спречавање, откривање и лечење болести путем превентивних прегледа код жена.


Изабрани педијатар води бригу о здрављу дјетета од његовог рођења до навршене 6. године живота.Избор педијатра за дијете врше родитељи или законски старатељи. Изабрани педијатар ће водити рачуна о здрављу дијетета након изласка из болнице годишње све до поласка у сколу и биће упућен у комплетно здравствено стање дјетета које ће континуирано пратити, родитељи и старатељи сам дијете ће добити квалитетну здравствену заштиту.


КАКО ИЗАБРАТИ ДОКТОРА


ЦЕНТАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ